Rotterdam Art Week 2021

Rotterdam Art Week 2021 rescheduled for summer

Due to the extension of lockdown, the Rotterdam Art Week is being postponed until the summer and will now be held from 30 June to 4 July 2021. Art Rotterdam will then too be the heart of this festival dedicated to art, design and architecture enthusiasts. This summer, the city’s art climate will be strengthened and revived with special openings, exhibitions in museums and art institutions, lectures, guided tours, debates, pop-up shows and various fairs.

Rotterdam Art Week 2021

Rotterdam Art Week 2021 verzet naar de zomer

Vanwege de verlenging van de lockdown wordt de Rotterdam Art Week verplaatst naar de zomer: van 30 juni t/m 4 juli 2021. Art Rotterdam vormt ook dan de spil van dit festival voor kunst, design en architectuurliefhebbers. Met speciale openingen, tentoonstellingen in musea en kunstinstellingen, lezingen, rondleidingen, pop-up shows en diverse beurzen zal deze zomer het kunstklimaat in de stad worden versterkt en verlevendigd.

Depot Boijmans Van Beuningen; the pride of cultural Rotterdam

Not yet to be visited during the upcoming Rotterdam Art Week; the Depot will not open its doors to the public until the autumn of 2021. You can read the ins & outs, facts and backgrounds here.

Depot Boijmans Van Beuningen is the first depot in the world that offers access to a complete collection. The dynamics of the depot are different from those of the museum: no exhibitions are held here, but you can – independently or with a guide – browse through 151,000 works of art. You can also take a look at, for example, conservation and restoration.

Objects are packed, hanging from a scaffold or displayed in a cupboard or displayed in one of the thirteen gigantic glass floating showcases in the atrium. Prints, drawings and photos are kept closed. Visitors can submit requests to view works from these collections. The film and video collection can be consulted in special viewing booths.

Restaurant and roof forest at a height of 35 meters
In the depot, designed by Winy Maas, co-founder of the architectural firm MVRDV, you don’t just get a look behind the scenes of a museum. In addition to the various areas for storage and care, the depot has a restaurant at a height of 35 meters and a rooftop forest, which has recently been awarded a Rooftop Award.

Sustainable depot
In the depot, works are preserved and displayed according to their climatic requirements, rather than based on art movement or era. There are five different climate zones, suited to works of art produced with different materials: metal, plastic, organic/inorganic, black-and-white and colour photography. The eye-catcher of the design is the atrium with the intersecting stairs and the large glass showcases with works of art. The building has been designed to provide optimal conditions for the art while being as energy-efficient as possible. Sustainable materials are used as much as possible in the construction.

Commercial function depot
In addition to its role as the museum’s engine room, the depot will also have a commercial function. Part of the building can be rented as a storage space for art from private collectors, corporate collections or other museums, which in turn can open these spaces to the public.

Sjarel Ex and Ina Klaassen, directors Museum Boijmans Van Beuningen:

“This is a working building in which the most important consideration is what the building can do: to look after our collection while still being open to the public. Next year the entire collection of Boijmans Van Beuningen will once again be visible on one spot for the first time since 1935. We are convinced that making the collection accessible shows how much we care and how well we take care of it. This is something that the inhabitants of Rotterdam will be proud of; something that they want to see with their own eyes, because they partly own this enormous artistic treasure.”

A few more facts and figures:

• Depot 39.5 metres tall, with a roof terrace at a height of about 35 metres • Building’s diameter: 40 metres at its base expanding to 60 metres at the top, with 15,541 square metres of floor area • Façade: 6,609 square metres of glass, divided into 1,664 mirrors • 5 different climate zones • 4 professional restoration studios • Ground level and six floors for art storage – with a restaurant, roof garden and panoramic view on the 6th floor • Some 1,900 square metres of depot space for rent, intended for private collectors • Depot scheduled to open in the fall of 2021 • Depot opening hours: Tuesday – Sunday, 11:00 – 18:00 • Restaurant opening hours: Tuesday – Sunday, 11:00 – late (kitchen closes at 22:00)


Depot Journaal 1Download
Depot Journaal 2Download
Depot Journaal 3Download
Depot Journaal 4Download

Depot Boijmans Van Beuningen; de trots van cultureel Rotterdam

Nog niet te bezoeken tijdens de komende Rotterdam Art Week; het Depot opent in het najaar van 2021 pas haar deuren voor het publiek. Wel lees je hier alvast de ins & outs, feiten en achtergronden.

Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie. De dynamiek van het depot is een andere dan die van het museum: hier worden geen tentoonstellingen gemaakt, maar kun je – zelfstandig of met een gids – grasduinen tussen 151.000 kunstwerken. Ook kun je meekijken met bijvoorbeeld conservering en restauratie.
Objecten staan ingepakt, hangen aan een stellage of zijn uitgestald in een kast of tentoongesteld in een van de dertien gigantische glazen zwevende vitrines in het atrium. Prenten, tekeningen en foto’s worden afgesloten bewaard. Bezoekers kunnen aanvragen indienen om werken uit deze collecties te bekijken. De film- en videocollectie kan worden geraadpleegd in speciale kijkcabines. 

Restaurant en dakbos op 35 meter hoogte
In het depot, ontworpen door Winy Maas, mede oprichter van architectenbureau MVRDV, krijg je niet alleen een kijkje achter de schermen van een museum. Naast de verschillende ruimtes voor opslag en verzorging heeft het depot op 35 meter hoogte een restaurant en een dakbos, dat recent is bekroond met een Rooftop Award.

Duurzaam depot
In het depot worden werken bewaard en getoond op basis van hun klimatologische eisen, in plaats van op basis van kunststroming of tijdperk. Er zijn vijf verschillende klimaatzones, passend bij verschillende materialen als metaal, plastic, papier, zwartwit- en kleurfotografie. Blikvanger van het ontwerp is het atrium met de elkaar kruisende trappen en de grote glazen vitrines met kunstwerken.
Het gebouw is zo ontwikkeld dat het de optimale condities biedt voor de kunst en toch zo efficiënt mogelijk met energie omgaat. Bij de constructie wordt zo veel mogelijk gewerkt met duurzame materialen.

Commerciële functie depot
In aanvulling op de rol als machinekamer van het museum, krijgt het depot ook een commerciële functie. Een deel van het gebouw kan worden gehuurd als opslagruimte voor kunst van privéverzamelaars, bedrijfscollecties of andere musea, die deze ruimtes op hun beurt kunnen openstellen voor het publiek.Sjarel Ex en Ina Klaassen, directie Depot Boijmans Van Beuningen:

“Dit is een werkgebouw, waarin we onze wereldcollectie op en top verzorgen terwijl het toch open is voor het publiek. Volgend jaar is de gehele kunstcollectie van het museum sinds 1935 weer op één plek te zien. We zijn ervan overtuigd dat het toegankelijk maken van de collectie, laat zien hoeveel we erom geven en hoe goed we ervoor zorgen. Dat is iets waar de inwoners van Rotterdam trots op zullen zijn; iets dat zij met eigen ogen willen zien, want zij zijn deels eigenaar van deze enorme kunstschat.”

Nog een aantal feiten en cijfers op een rij:

• Depot: 39,5 meter hoogte. Dakterras op circa 35 meter hoogte • Diameter gebouw: onderin 40 meter, bovenin 60 meter, 15.541 vierkante meter vloeroppervlakte • Gevel: 6.609 vierkante meter glas met daarop 1664 spiegels. • 5 verschillende klimaatzones • 4 professionele restauratieateliers • BG en zes verdiepingen met kunst – op de 6e verdieping een restaurant, dakbos en uitzicht • 1.900 vierkante meter depot verhuur bestemd voor particuliere verzamelaars Depot Boijmans Van Beuningen opent in het najaar van 2021 • Openingstijden depot: dinsdag tot en met zondag: 11.00 – 18.00 uur • Openingstijden restaurant: dinsdag tot en met zondag: 11.00 uur – sluit keuken 22.00 uur


Depot Journaal 1Download
Depot Journaal 2Download
Depot Journaal 3Download
Depot Journaal 4Download


In conversation with…Sophie de Vos

Three years ago she started The New Current together with Yvonne de Jong; a platform for talented young artists. But The New Current goes beyond solely presenting artworks and focuses – in its own words – on opening up the art world for a new generation.

During the upcoming Rotterdam Art Week, TNC will be relocated again in the former indoor parking garage of the Spaanse Kubus on Vlaardingweg.
But what was the ambition when they started in 2016? How are they now, early November 2020, during the partial lockdown? How do they work and what can we expect next edition?

With what ambition did you start The New Current?
In 2015 I graduated from ArtEZ, in Fine Art. I knew Yvonne de Jong, graduated from the Willem de Kooning academy in 2014 and founder of Root Gallery in Rotterdam; a gallery and exhibition space for young artists. We shared the opinion that there are so many beautiful places in Rotterdam where you can show art. And that there are so many recently graduated artists with beautiful installations but without exhibition space. Because without a gallery it becomes difficult as an artist to show your work. With that in mind we started The New Current in 2016.

Photography: Nicoline Rodenburg

So you offer young artists a stage, or do you offer them even more?
The New Current is indeed a Rotterdam based platform for artists at the start of their career. We produce a yearly thematic exhibition solely with works of artists that graduated no longer than five years ago. With an additional program around network expansion, entry to the market and professional development, The New Current responds to the current situation within the art market. The domination of large galleries and art fairs creates a difficult position for starting artists who want to enter it. With the additional demise of smaller art spaces that focus on experimental presentations, it’s becoming even more challenging for young talents to develop, present and prove themselves. With The New Current we want to offer young and promising artists a new, much needed platform.

Your first presentation during the Rotterdam Art Week was in 2019, in the Cruise Terminal, on the Wilhelminakade. Now the exhibition takes place for the second time in the Spanish Polder. Better?
Our very first presentation in 2016 took place in Kralingen, during Kunstroute Kralingen-Crooswijk, with 200m2. In 2019 we participated for the first time in the Art Week, which was indeed in the Cruise Terminal, with a joint presentation of 800m2. A nice place, but now – in the former parking garage in the Spanish cube – we have a lot more space at our disposal; about 2000 meters. And that literally provides space for the installations. We can therefore say to artists: “think big”. The space in the former parking garage therefore suits us perfectly.

Photography: Nicoline Rodenburg

How do you prepare the exhibition in the current corona period?Normally we go to a variety of graduation exhibitions. We now have a large network of varying committees that nominate young artists, whether recently graduated or not. That network is very nice, very important too. Yvonne and I are both curators of the exhibition; Inger is a project coordinator and provides the structure, which is also very essential.

In recent months, during the corona period, there have been fewer graduation exhibitions, fortunately including those of the Rietveld and HKU. It remains so important to see and experience art. That is why we are so happy that we can present The New Current during the Rotterdam Art Week!

What do you expect from the upcoming Rotterdam Art Week edition?
We are hopeful that we will all be back on the road again in early February, after the current partial lockdown. We are now (November 2020, ed.) still in the middle of the selection procedure of the participating artists. We are again very happy with the level and the artist presentations for the upcoming edition of The New Current.

We can organize TNC completely corona-proof and I actually expect a very good edition, with really art interested visitors. If we can conclude anything at this corona period, it is; that people love to experience art and culture so much. On the other hand, we also see an enormous need among the artists to present their work. There are so many artist projects currently “on hold”, really awful. I expect that festival atmosphere even more than before; artist who together, in positive energy, will create a beautiful presentation! I really hope so because we give it so much to the artists.

Photography: Philine van den Hul

In gesprek met… Sophie de Vos

Zij startte drie jaar geleden samen met Yvonne de Jong The New Current; een platform voor getalenteerde jonge kunstenaars. Maar The New Current gaat verder dan alleen het presenteren van kunstwerken en richt zich -naar eigen zeggen- op het openen van de kunstwereld voor een nieuwe generatie.


Tijdens de komende Rotterdam Art Week is TNC weer gevestigd in de voormalige, inpandige parkeergarage van de Spaanse Kubus aan de Vlaardingweg. Maar wat was eigenlijk de ambitie toen ze startten in 2016? Hoe vergaat het ze nu (begin november 2020), tijdens de gedeeltelijke lockdown? Hoe gaan ze te werk en wat kunnen we komende editie verwachten?

Met welke ambitie startten jullie The New Current?
In 2015 studeerde ik af aan de ArtEZ, in de richting Fine Art. Ik kende Yvonne de Jong, in 2014 afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie en oprichter van Root Gallery in Rotterdam; een galerie en tentoonstellingsruimte voor jonge kunstenaars. We deelden de mening dat er zoveel mooie plekken in Rotterdam zijn waar je kunst kunt tonen. En dat er zoveel net afgestudeerde kunstenaars zijn met mooie installaties maar zonder expositieruimte. Want als je niet door een galerie wordt vertegenwoordigd, is het lastig als kunstenaar je werk te tonen. Met die gedachte zijn we in 2016 gestart met The New Current.

Fotografie: Nicoline Rodenburg

Jullie bieden jonge kunstenaars dus een podium, of bieden jullie hen nog meer?
The New Current is inderdaad een Rotterdams platform voor artiesten aan het begin van hun carrière. We brengen jaarlijks een thematentoonstelling uit met uitsluitend werken van kunstenaars die niet langer dan vijf jaar geleden afstudeerden. Met een aanvullend programma rondom netwerkuitbreiding, toetreding tot de markt en professionele ontwikkeling speelt The New Current in op de huidige situatie binnen de kunstmarkt. Want de overheersing van grote galeries en kunstbeurzen zorgt voor een moeilijke positie voor beginnende kunstenaars die hieraan willen meedoen. Met de bijkomende ondergang van kleinere kunstruimtes die zich richten op experimentele presentaties, wordt het voor jonge talenten nog uitdagender om zichzelf te ontwikkelen, te presenteren en te bewijzen. Met The New Current willen we jonge en veelbelovende artiesten dan ook een nieuw, broodnodig platform bieden.

Jullie eerste presentatie tijdens de Rotterdam Art Week was in 2019, in de Cruise Terminal, aan de Wilhelminakade. Nu vindt de tentoonstelling voor de tweede keer plaatst in de Spaanse Polder. Beter?
Onze allereerste presentatie in 2016 vond plaats in Kralingen, tijdens Kunstroute Kralingen-Crooswijk, met 200m2.  We deden in 2019 voor het eerst mee met de Art Week, dat was inderdaad in de Cruise Terminal, met een gezamenlijke presentatie van 800m2. Een mooie plek maar inmiddels -in de voormalige parkeergarage in de Spaanse kubus- hebben we veel meer ruimte tot onze beschikking; zo’n 2000 meter. En dat geeft letterlijk ruimte voor de installaties. We kunnen tegen kunstenaars dan ook zeggen: “denk maar groot”. De ruimte in de voormalige parkeergarage past ons dan ook perfect.  

Fotografie: Nicoline Rodenburg

Hoe bereiden jullie de tentoonstelling voor, in de huidige coronaperiode?
Normaal gezien gaan we naar uiteenlopende afstudeerexposities. We hebben inmiddels een groot netwerk van wisselende commissies die jonge, al dan niet net-afgestudeerde, kunstenaars aandragen. Dat netwerk is heel fijn, enorm belangrijk ook. Yvonne en ik zijn beide curator van de tentoonstelling; Inger is projectcoördinator en zorgt voor de structuur, ook heel wezenlijk.
In de afgelopen maanden, tijdens de corona-periode, zijn er minder afstudeerexposities geweest, gelukkig wel onder meer die van de Rietveld en HKU. Het blijft zo belangrijk om kunst te zien en te ervaren. Vandaar dat we ook zo blij zijn dat we tijdens de Rotterdam Art Week The New Current presentatie kunnen neerzetten!

Wat verwacht je van de komende Rotterdam Art Week editie?
We gaan er hoopvol vanuit, dat we er met z’n allen begin februari weer op uit kunnen, na de huidige, gedeeltelijke lockdown. Wij zitten nu (november 2020, red) nog midden in de selectieprocedure van de deelnemende kunstenaars. We worden weer heel blij van het niveau en de kunstenaarspresentaties voor de komende editie van The New Current.
Wij kunnen TNC volledig corona-proof organiseren en ik verwacht dan ook eigenlijk een heel goede editie, met bezoekers die écht voor de kunst komen. Als we iets mogen concluderen in deze tijd; dat mensen zo enorm graag kunst en cultuur beleven. Aan de andere kant zien we bij de kunstenaars ook een enorme behoefte om hun werk te presenteren. Er staan momenteel zoveel kunstenaarsprojecten on hold, echt vreselijk. Ik verwacht dan ook nog meer dan voorheen die festivalsfeer; kunstenaars die gezamenlijk, in positieve energie een prachtige presentatie gaan neerzetten! Ik hoop het echt want we gunnen het de kunstenaars zo enorm.

Fotografie: Philine van den Hul

Nederlands Fotomuseum opens Gallery of Honour of Dutch Photography

During Rotterdam Art Week, the Nederlands Fotomuseum is an important part of the photography hub at the Kop van Zuid. This edition is all the more reason to visit, as the Gallery of Honor of Dutch photography will open on 21 January 2021.

100 photos are shown and the images all have iconic value, due to their social and artistic significance. Together they tell the story of photography in the Netherlands, from its beginnings to the present day (1841-2021): the highlights, innovations, and great steps photographers made, from the invention of the photograph to the developments of the early 21st century. A hall of 2,000 m2 has been added to the museum especially for the Gallery of Honour. Each photograph is presented with information on its background, the reason for its inclusion, and details on what makes the image so extraordinary.

The photographs and photographers which have been granted a place in the Gallery of Honour of Dutch Photography are to be announced at the opening in January 2021. You will of course read that at the end of January, in a subsequent article here on the website.

Birgit Donker, director of the Nederlands Fotomuseum:

‘The Gallery of Honour of Dutch Photography is an ode to photography in the Netherlands and to the many photographers who – through their innovative insight – have made this medium what it is today. Photography has undergone a radical development both in technology and social function. The photographs here tell many stories, at the same time showing how there are many different perspectives. I’m certain the public will love these iconic images. This exhibition confirms the significance of the Nederlands Fotomuseum as a national museum with international appeal, firmly anchored in Rotterdam.’

Photography: Vincent Mentzel

Enormous photography developments; from daguerreotypes to digital
The photographs in the Gallery of Honour come from various collections: firstly, from the rich collection of the Nederlands Fotomuseum itself, but there are also important loans from the Rijksmuseum, Museum Boijmans van Beuningen, Amsterdam Museum, Amsterdam City Archives, and the private collections of photographers or their descendants. The gallery begins with the earliest examples of photographic images, the so-called daguerreotypes, and goes on to showcase the work of dozens of photographers who pushed the boundaries of photography, crossing from black and white to colour, and then on to the digital age.

Assignment
The selection of photographs in the Gallery of Honour was made by a committee consisting of five members: Frits Gierstberg, curator Nederlands Fotomuseum (chair), Khalid Amakran, photographer, Mattie Boom, photography curator, Rijksmuseum, Loes van Harrevelt, curator, Nederlands Fotomuseum Collections, Kevin Osepa, photographer, secretary: Guinevere Ras, junior curator and diversity and inclusion specialist.
Birgit Donker, director of the Nederlands Fotomuseum, gave them the following assignment: to select photographs which together would offer an overview of Dutch photography between 1841 and 2021. The committee’s selection criteria would be based on a work’s artistic and social relevance, innovation, and diversity of perspective.

Selection from many thousands of photographs
Particular attention was paid to photographs which played – and play – a meaningful role in the development of Dutch photography. The committee was also asked to come up with an overview that would be accessible to a wide audience but also surprising for aficionados, that would be chronologically distributed as evenly as possible, that would be inclusive with different perspectives, and that would mainly, but not exclusively, come from the collection of the Nederlands Fotomuseum. The committee met five times over a period of several months to make the selection from many thousands of photographs.

99 + 1
The Gallery of Honour consists of 100 iconic works, which includes one empty frame. That blank space symbolizes the photograph which – consciously or unconsciously – was discarded or overlooked or unknown or not (yet) appreciated. The public are therefore invited to suggest the ‘unknown photograph’ themselves, a discussion that the Gallery of Honour welcomes. Based on the ‘unknown photograph’, the Nederlands Fotomuseum is also developing a programme with lectures and debates on ‘blank spots’ in the history of photography, new perspectives and diverse opinions.

Nederlands Fotomuseum opent de Eregalerij van de Nederlandse fotografie

Tijdens de Rotterdam Art Week is het Nederlands Fotomuseum een belangrijk onderdeel van de fotografie hub op de Kop van Zuid. Deze editie reden te meer om te bezoeken want op 21 januari  opent er de Eregalerij van de Nederlandse fotografie.

Er worden 100 foto’s getoond en de beelden hebben stuk voor stuk iconische waarde, door hun maatschappelijke en artistieke betekenis. Samen vertellen zij het verhaal van het begin van de fotografie in Nederland tot de tegenwoordige tijd (1841-2021). De hoogtepunten, de vernieuwingen, de enorme stappen die fotografen maakten tussen de uitvinding van de foto tot aan de innovaties aan het begin van de 21ste eeuw. Speciaal voor de Eregalerij is een extra zaal van 2.000 m2 toegevoegd aan het museum. Bij elke foto wordt informatie gegeven over de achtergrond en de reden waarom juist déze foto in de Eregalerij is opgenomen en wat het beeld zo bijzonder maakt.

Welke foto’s en fotografen precies een plek zullen krijgen in de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie wordt bij opening in januari 2021 bekend gemaakt. Dat lees je vanzelfsprekend eind januari, in een volgend artikel hier op de website.

Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum:

‘De Eregalerij van de Nederlandse fotografie is een lofzang op de fotografie in Nederland en op de vele fotografen, die door hun innovatief inzicht dit medium hebben gemaakt tot wat ze nu is. Fotografie heeft een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt in techniek en in maatschappelijke functie. De foto’s vertellen even zo veel verhalen, laten zien dat er vele verschillende perspectieven zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het publiek deze iconische beelden in het hart sluit. Hiermee verstevigt het Nederlands Fotomuseum zijn betekenis als een nationaal museum, met internationale uitstraling, maar ook stevig verankerd in Rotterdam’.

Birgit Donker. Fotografie: Vincent Mentzel

Enorme fotografie-ontwikkelingen; van daguerreotypieën tot digitaal
De foto’s in de Eregalerij zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen: allereerst uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum zelf, maar er zijn ook belangrijke bruiklenen uit onder meer het Rijksmuseum, Museum Boijmans van Beuningen, Amsterdam Museum, Stadsarchief Amsterdam en vele privécollecties van fotografen of hun nazaten. De galerij begint met de vroegste voorbeelden van foto’s, de zogenoemde daguerreotypieën, en toont werk van tientallen fotografen die grenzen opzochten en overgingen, via de zwart-wit- naar de kleurenfotografie, tot het digitale tijdperk. 

Opdracht
De keuze voor de foto’s in de Eregalerij werd gemaakt door een commissie bestaande uit: Frits Gierstberg, curator Nederlands Fotomuseum (voorzitter), Khalid Amakran, fotograaf, Mattie Boom, conservator fotografie Rijksmuseum, Loes van Harrevelt, curator Collecties Nederlands Fotomuseum, Kevin Osepa, fotograaf, Secretaris: Guinevere Ras, junior curator en specialist meerstemmigheid.

De opdracht aan de commissie werd gegeven door Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum. De vraag aan de commissie was een selectie te maken van foto’s die gezamenlijk een overzicht bieden van de Nederlandse fotografie tussen 1841 en 2021. De commissie baseerde haar keuze op de criteria artistieke en maatschappelijke relevantie, vernieuwing en meerstemmigheid.

Selectie uit vele duizenden foto’s
Speciaal gaat het om foto’s die betekenisvol zijn of zijn geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie. Tevens was de vraag aan de commissie om een overzicht te maken dat toegankelijk is voor een breed publiek maar ook verrassend is voor de kenners, dat chronologisch zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld is, dat inclusief is en meerstemmig en hoofdzakelijk -maar niet exclusief- afkomstig is uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Gedurende enkele maanden kwam de commissie vijf keer bijeen om uit vele duizenden foto’s de selectie te maken.

99 + 1
De Eregalerij bestaat uit 100 iconische werken, maar zal één lege lijst bevatten. Die plek staat symbool voor de foto die – bewust of onbewust – niet is gekozen óf niet is opgemerkt, dan wel niet bekend was of (nog) niet werd gewaardeerd. Het publiek mag deze ‘onbekende foto’ zelf invullen en de Eregalerij nodigt op deze manier uit tot discussie. Vanuit de ‘onbekende foto’ ontwikkelt het Nederlands Fotomuseum bovendien een programma met lezingen en debatten over ‘witte vlekken’ in de fotogeschiedenis, nieuwe perspectieven en meerstemmigheid.

Boijmans in the City – Human Power Plant

Art as part of the energy transition

Now that Boijmans Van Beuningen is closed for the renovation and renewal of the museum, there is time to support projects in the city. “Boijmans in the City” is the museum’s social design program. It is used to boost social innovations in the city, from design and art.

This happens in Bospolder-Tussendijken (BoTu), a Rotterdam working-class neighborhood in the top five of the poorest postcode areas in the Netherlands. This district will be the testing ground for the energy transition by installing a new heat network and removing all households from the gas.

Museum Boijmans Van Beuningen works here with local residents, community workers, artists and policymakers on an imaginary scenario of an inclusive, energy-neutral neighborhood.

According to the artist Melle Smets, one of the participants and member of the Human Power Plant collective, when planning the Rotterdam energy transition, too little is said about the interests of the residents and what the transition will yield for people who have less to spend. In other words: “an inevitable task such as the energy transition can also offer opportunities to build an inclusive and resilient city and living environment”, says Smets.

Neighborhood participation

Many different groups with very diverse backgrounds live in BoTu. Together these groups have very diverse knowledge about how we deal with energy. How we make it, use it and save it. The Human Power Plant team collects this knowledge under the leadership of Beekhuizenbindt and as a source of inspiration for a climate-neutral future, without fossil fuels. For example, many elderly people live in BoTu, who have already gone through two energy transitions: the hunger winter in WW2 and the switch from coal to gas around 1968. BoTu has also always been a migrant neighborhood. This is an international think tank about energy tips. For example, how did your family cook in the mountains of Eritrea, Morocco, Cape Verde or other parts of the world? The Zelfregiehuis Delfshaven also organizes workshops with the neighborhood children (who are adults when the neighborhood is energy neutral) to imagine a fossil-free BoTu from their own fantasy. The project is captured by photographer Florian Braakman, also a resident of BoTu. Thamar Kemperman creates participatory theater, Bakery de Goedkoop builds the first prototype for a communal fire, Wewatt supplies two human power plants to generate electricity.

What is the future scenario then?

Melle Smets: “Local residents draw energy from local sources, solar and wind energy. Household tasks are organized jointly. The squares in the neighborhood are equipped with public kitchens, canteens, bathhouses, washrooms and toilets. This has reduced energy consumption enormously and the general well-being has increased spectacularly ”.

The progress of the BoTu scenario / HOUSE OF THE FUTURE can be followed on: www.huisvandetoekomst.org

Boijmans in de Stad – Human Power Plant | Kunst als onderdeel van de energietransitie

Nu Boijmans Van Beuningen gesloten is voor de renovatie en vernieuwing van het museum, is er tijd om projecten in de stad te ondersteunen. ‘Boijmans in de Stad’ is het social design-programma van het museum. Het wordt ingezet om sociale innovaties in de stad aan te jagen, vanuit design en kunst.

Dat gebeurt onder meer in Bospolder-Tussendijken (BoTu), een Rotterdamse volkswijk in de top vijf van de armste postcodewijken in Nederland. Deze wijk wordt de proeftuin voor de energietransitie door een nieuw warmtenet aan te leggen en alle huishoudens van het gas te halen.
Museum Boijmans Van Beuningen werkt hier met buurtbewoners, wijkwerkers, kunstenaars en beleidsmakers aan een denkbeeldig scenario van een inclusieve, energie-neutrale wijk.

Volgens de kunstenaar Melle Smets, een van de deelnemers en lid van het collectief Human Power Plant, wordt er in het plannen van de Rotterdamse energietransitie te weinig gesproken over de belangen van de bewoners en wat de transitie op levert voor mensen die minder te besteden hebben. Of anders gezegd: “een onvermijdelijke opgave als de energietransitie kan ook kansen bieden om te bouwen aan een inclusieve en weerbare stad en leefomgeving”, aldus Smets.

Buurtparticipatie
In BoTu wonen veel verschillende groepen met heel diverse achtergronden. Samen hebben deze groepen heel diverse kennis over hoe we met energie omgaan. Hoe we het maken, gebruiken en besparen. Het Human Power Plant team verzamelt deze kennis onder leiding van Beekhuizenbindt en als inspiratiebron voor een klimaat neutrale toekomst, zonder fossiele brandstoffen. Zo wonen er in BoTu veel ouderen, die al twee energietransities doorstaan hebben: de hongerwinter in WO2 en de omschakeling van kolen naar gas rond 1968. BoTu is ook altijd een migrantenwijk geweest. Dit is een internationale denktank over energietips. Bijvoorbeeld hoe kookte jouw familie in de bergen van Eritrea, Marokko, Kaapverdië of ander delen van de wereld? Het Zelfregiehuis Delfshaven organiseert ook workshops met de buurtkinderen (die volwassen zijn als de wijk energieneutraal is) om vanuit hun eigen fantasie een fossielvrij BoTu te verbeelden. Het project wordt vastgelegd door fotograaf Florian Braakman, ook inwoner van BoTu. Thamar Kemperman maakt participatietheater, Bakkerij de Eenvoud bouwt het eerste prototype voor een gemeenschappelijk vuur, Wewatt levert twee menskrachtcentrales om stroom op te wekken.

Wat is dan het toekomstscenario?  
Melle Smets: “Buurtbewoners putten energie uit lokale bronnen, zonne- en windenergie. Huishoudelijke taken worden gemeenschappelijk georganiseerd. De pleinen in de buurt zijn uitgerust met openbare keukens, kantines, badhuizen, wasruimtes en toiletten. Het energieverbruik is hierdoor enorm verlaagd en het algemeen welzijn is spectaculair toegenomen”.

De vorderingen van het scenario BoTu / HUIS VAN DE TOEKOMST zijn te volgen op: www.huisvandetoekomst.org