Rotterdam Photo Snapshots: Hilde Maassen

Een documentaire over Hilde Maassen. Deze momentopname gaat over haar professionele pad, de manier waarop ze klimaatverandering benadert en de rol van een fotograaf.

‘Everything around us, when we make an image, it’s gone. My question can I bring it back?’

In gesprek met… Sophie de Vos

Zij startte drie jaar geleden samen met Yvonne de Jong The New Current; een platform voor getalenteerde jonge kunstenaars. Maar The New Current gaat verder dan alleen het presenteren van kunstwerken en richt zich -naar eigen zeggen- op het openen van de kunstwereld voor een nieuwe generatie.


Tijdens de komende Rotterdam Art Week is TNC weer gevestigd in de voormalige, inpandige parkeergarage van de Spaanse Kubus aan de Vlaardingweg. Maar wat was eigenlijk de ambitie toen ze startten in 2016? Hoe vergaat het ze nu (begin november 2020), tijdens de gedeeltelijke lockdown? Hoe gaan ze te werk en wat kunnen we komende editie verwachten?

Met welke ambitie startten jullie The New Current?
In 2015 studeerde ik af aan de ArtEZ, in de richting Fine Art. Ik kende Yvonne de Jong, in 2014 afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie en oprichter van Root Gallery in Rotterdam; een galerie en tentoonstellingsruimte voor jonge kunstenaars. We deelden de mening dat er zoveel mooie plekken in Rotterdam zijn waar je kunst kunt tonen. En dat er zoveel net afgestudeerde kunstenaars zijn met mooie installaties maar zonder expositieruimte. Want als je niet door een galerie wordt vertegenwoordigd, is het lastig als kunstenaar je werk te tonen. Met die gedachte zijn we in 2016 gestart met The New Current.

Fotografie: Nicoline Rodenburg

Jullie bieden jonge kunstenaars dus een podium, of bieden jullie hen nog meer?
The New Current is inderdaad een Rotterdams platform voor artiesten aan het begin van hun carrière. We brengen jaarlijks een thematentoonstelling uit met uitsluitend werken van kunstenaars die niet langer dan vijf jaar geleden afstudeerden. Met een aanvullend programma rondom netwerkuitbreiding, toetreding tot de markt en professionele ontwikkeling speelt The New Current in op de huidige situatie binnen de kunstmarkt. Want de overheersing van grote galeries en kunstbeurzen zorgt voor een moeilijke positie voor beginnende kunstenaars die hieraan willen meedoen. Met de bijkomende ondergang van kleinere kunstruimtes die zich richten op experimentele presentaties, wordt het voor jonge talenten nog uitdagender om zichzelf te ontwikkelen, te presenteren en te bewijzen. Met The New Current willen we jonge en veelbelovende artiesten dan ook een nieuw, broodnodig platform bieden.

Jullie eerste presentatie tijdens de Rotterdam Art Week was in 2019, in de Cruise Terminal, aan de Wilhelminakade. Nu vindt de tentoonstelling voor de tweede keer plaatst in de Spaanse Polder. Beter?
Onze allereerste presentatie in 2016 vond plaats in Kralingen, tijdens Kunstroute Kralingen-Crooswijk, met 200m2.  We deden in 2019 voor het eerst mee met de Art Week, dat was inderdaad in de Cruise Terminal, met een gezamenlijke presentatie van 800m2. Een mooie plek maar inmiddels -in de voormalige parkeergarage in de Spaanse kubus- hebben we veel meer ruimte tot onze beschikking; zo’n 2000 meter. En dat geeft letterlijk ruimte voor de installaties. We kunnen tegen kunstenaars dan ook zeggen: “denk maar groot”. De ruimte in de voormalige parkeergarage past ons dan ook perfect.  

Fotografie: Nicoline Rodenburg

Hoe bereiden jullie de tentoonstelling voor, in de huidige coronaperiode?
Normaal gezien gaan we naar uiteenlopende afstudeerexposities. We hebben inmiddels een groot netwerk van wisselende commissies die jonge, al dan niet net-afgestudeerde, kunstenaars aandragen. Dat netwerk is heel fijn, enorm belangrijk ook. Yvonne en ik zijn beide curator van de tentoonstelling; Inger is projectcoördinator en zorgt voor de structuur, ook heel wezenlijk.
In de afgelopen maanden, tijdens de corona-periode, zijn er minder afstudeerexposities geweest, gelukkig wel onder meer die van de Rietveld en HKU. Het blijft zo belangrijk om kunst te zien en te ervaren. Vandaar dat we ook zo blij zijn dat we tijdens de Rotterdam Art Week The New Current presentatie kunnen neerzetten!

Wat verwacht je van de komende Rotterdam Art Week editie?
We gaan er hoopvol vanuit, dat we er met z’n allen begin februari weer op uit kunnen, na de huidige, gedeeltelijke lockdown. Wij zitten nu (november 2020, red) nog midden in de selectieprocedure van de deelnemende kunstenaars. We worden weer heel blij van het niveau en de kunstenaarspresentaties voor de komende editie van The New Current.
Wij kunnen TNC volledig corona-proof organiseren en ik verwacht dan ook eigenlijk een heel goede editie, met bezoekers die écht voor de kunst komen. Als we iets mogen concluderen in deze tijd; dat mensen zo enorm graag kunst en cultuur beleven. Aan de andere kant zien we bij de kunstenaars ook een enorme behoefte om hun werk te presenteren. Er staan momenteel zoveel kunstenaarsprojecten on hold, echt vreselijk. Ik verwacht dan ook nog meer dan voorheen die festivalsfeer; kunstenaars die gezamenlijk, in positieve energie een prachtige presentatie gaan neerzetten! Ik hoop het echt want we gunnen het de kunstenaars zo enorm.

Fotografie: Philine van den Hul

Rotterdam Photo Snapshots: Hilde Maassen

A documentary about Hilde Maassen. This snapshot is about her professional path, the way she approaches climate change, and the role of a photographer.

‘Everything around us, when we make an image, it’s gone. My question can I bring it back?’

Depot Boijmans Van Beuningen – DE INRICHTING < kunstenaarsportret > architect John Körmeling

De buitenkant van Depot Boijmans Van Beuningen ziet er spectaculair uit met de spiegelende façade waarin de hele stad weerspiegeld wordt. De binnenkant wordt net zo spectaculair. Bij de inrichting van het depot werkt Boijmans samen met kunstenaars John Körmeling, Marieke van Diemen en Pipilotti Rist. Die inrichting is in beeld gebracht door filmmaker Ruben Hamelink en fotograaf Aad Hoogendoorn. Hier zie je het eerste portret van kunstenaar / architect John Körmeling. Körmeling ontwerpt het entreegebied en de winkel in het depot.

#ASK: Anne van der Zwaag

For the #ASK column, we ask an interesting Rotterdammer in the field of art, design & architecture four questions. This week, we interviewed Anne van der Zwaag: curator, publicist and director of design fair OBJECT and the art fair BIG ART. She has curated major exhibitions for, among others, the Fotomuseum and the Kunsthal, and more recently the Zuiderzee Museum.

Big Art, 2019. Robbert de Goede. Photographer: Almicheal Fraay.

What do you like most about organising Object?
One of the nicest aspects is the contact with the designers and artists, so effectively: the makers themselves. The energy and creativity that emanates from them is incredibly inspiring. Many of the participants have also become my friends — I consider them to be part of an ever-growing family. In addition, it is always special to see the surprise in our audience. Every year, we show a tantalising mix of well-known names and young talents, working in various creative disciplines, from furniture and fashion to light installations and more autonomous unique items. Personally, I do not think in terms of putting people in boxes and I always work in a multidisciplinary manner. I am more concerned with a certain mentality, which then leads to surprising manifestations. Like an artist who designs furniture, a fashion designer who makes interior products, an architect who creates clothing, that is what’s exciting to me

You lived on Samoa as a child, do you think this has changed your view of art and design?
Absolutely. You are open to all kinds of flavours, smells and colours from a very young age. Traveling stimulates the senses, especially when it concerns non-Western cultures. I am always very impressed by the degree of creativity and craftsmanship, the dedication and virtuosity you encounter, but also the handling of materials. At home I have a tiny wooden stool that my parents brought from Cameroon when we moved to the Netherlands. It is less than eight inches tall and does not require a single nail, but it is so well – and beautifully – made that an elephant could sit on it, as my father would always say. There is a lot to learn from both sides. The Mondriaan Fund and the Stimuleringsfonds have various exchange programs that are very interesting for artists and designers, as well as curators. I have also worked with the DOEN Foundation in this regard and I hope to do so again in the future.

OBJECT, 2020, Alexandra Izeboud. Photographer: Almichael Fraay.

You argue for a closer cooperation between creatives, designers, architects and artists on the one hand, and the world of producers, project and product development on the other. In what ways do you think beautiful things can arise like this?
In my view, the interaction between art and commerce, culture and business is crucial for both blood groups. I often advise creatives to work in business for a while so that you learn about marketing, sales and business development in practice. Conversely, creatives are indispensable when it comes to change and innovation within a company. The trick is to learn to understand each other and to really appreciate creativity. For this you need intermediaries and bridge builders, who can cross over to both worlds and who can initiate such a collaboration, but also serve as a guide guide or help to consolidate it. That road is of course not without obstacles, but fortunately, it is happening more and more often, and with success.

Which design presentation at OBJECT should we not miss this year, and who is your favorite designer at the moment?
Those are two impossible questions haha. I feel that all participants that we select for OBJECT are interesting, good or innovative. I like that in this edition, we welcome all new labels and designers. Wild Animals, for example, is participating for the first time, just like the Van Vrienden label and the Kukka brand. But there are also many upcoming talents that we have selected for the next edition, who all graduated last year — so really fresh off the press. It is extra important for them to participate, because they have hardly had a podium yet. I am also looking forward to the presentation of 13 young designers from the University of Applied Sciences in Trier, who will present a group show with us that I am very curious about. I don’t have a real favourite designer because I know so many good people, but I particularly like Lisa Konno’s work. She also participates in the theme exhibition Must See, that I have put together in the Zuiderzee Museum that – I hope – will open soon!

#ASK Anne van der Zwaag

Voor de rubriek #ASK stellen we een aantal vragen aan een boeiend persoon actief op het gebied van kunst, design & architectuur in Rotterdam. Deze week Anne van der Zwaag: curator, publicist en directeur van designbeurs OBJECT en de kunstbeurs BIG ART. Ze maakt grote tentoonstellingen voor onder meer het Fotomuseum en de Kunsthal en meer recentelijk het Zuiderzeemuseum.

Big Art, Robbert de Goede, 2019. Fotograaf: Almicheal Fraay.

Wat vind je het leukst aan het organiseren van Object? Wanneer wordt een designobject voor jou echt spannend? Waardoor word je het meest verrast?
Een van de leukste aspecten is het contact met de ontwerpers en kunstenaars, dus de makers zelf. De energie en creativiteit die van ze uitgaat is ontzettend inspirerend. Veel van de deelnemers zijn ook vrienden geworden, ik zie het als een steeds groter wordende familie. Daarnaast is het altijd weer bijzonder om te zien hoe het publiek wordt verrast. We tonen elk jaar een prikkelende mix van bekende namen en jonge talenten, werkzaam in verschillende creatieve disciplines, van meubels en mode tot lichtinstallaties en meer autonome unica. Ik denk zelf ook niet in hokjes en werk altijd multidisciplinair, het gaat mij om een bepaalde mentaliteit, die leidt dan vervolgens tot verrassende verschijningsvormen. Een kunstenaar die meubels ontwerpt, een fashion designer die interieurproducten maakt, een architect die kleding creëert, dat vind ik spannend.

Je hebt als kind op Samoa gewoond, heeft dit je kijk op kunst en design veranderd denk je?
Absoluut. Je staat al heel jong open voor allerlei soorten smaken, geuren en kleuren. Reizen stimuleert de zintuigen, zeker als het niet-Westerse culturen betreft. Ik ben altijd ontzettend onder de indruk van de mate van creativiteit en vakmanschap, de toewijding en virtuositeit die je tegenkomt maar ook de omgang met materialen. Thuis heb ik een piepklein houten krukje dat mijn ouders uit Kameroen meenamen toen we in Nederland gingen wonen. Het is nog geen twintig centimeter en er komt geen spijker aan te pas maar zo goed en mooi gemaakt dat er een olifant op kan zitten zei mijn vader altijd. Er valt over en weer veel te leren. Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds hebben verschillende uitwisselingsprogramma die voor kunstenaars en ontwerpers maar ook curatoren heel interessant zijn. Ook met Stichting DOEN heb ik op dit gebied al eens samengewerkt en dat hoop ik in de toekomst weer te doen.

OBJECT, 2020, Alexandra Izeboud. Fotograaf: Almichael Fraay.

Je pleit voor een nauwere samenwerking tussen enerzijds de creatieven, ontwerpers, architecten en kunstenaars en anderzijds de wereld van producenten, project- en productontwikkeling. Op welke manieren denk je dat er mooie dingen kunnen ontstaan zo?
De wisselwerking tussen kunst en commercie, cultuur en bedrijfsleven is in mijn ogen cruciaal voor beide bloedgroepen. Creatieven adviseer ik vaak een tijdje in het bedrijfsleven te gaan werken zodat je in de praktijk leert over marketing, sales en business development. Andersom zijn creatieven onmisbaar als het gaat om verandering en vernieuwing binnen een bedrijf. Het is alleen de kunst om elkaar te leren verstaan en creativiteit ook echt op waarde te schatten. Hiervoor heb je intermediairs nodig, bruggenbouwers, die zich in beide werelden begeven en een dergelijke samenwerking kunnen initiëren maar ook begeleiden en/of bestendigen. Die weg is natuurlijk niet zonder hindernissen, maar gelukkig gebeurt dit steeds vaker, en met succes.

Welke designpresentatie op OBJECT mogen we niet missen en wie is jouw favoriete designer van dit moment?
Dat zijn twee onmogelijke vragen haha. Alle deelnemers die we voor OBJECT selecteren vind ik interessant, goed of vernieuwend. Leuke is dat we deze editie weer allemaal nieuwe labels en designers verwelkomen. Wild Animals doet bijvoorbeeld voor het eerst mee, net als het label Van Vrienden en het merk Kukka. Maar er zijn ook weer veel aanstormende talenten die we hebben geselecteerd voor komende editie, allemaal vorig jaar afgestudeerd dus echt vers van de pers. Voor hen is het extra belangrijk om deel te nemen want zij hebben nog nauwelijks een podium gehad. Ik kijk ook uit naar de presentatie van 13 jonge designers van de University of Applied Sciences in Trier, zij presenteren bij ons een groepsshow waar ik erg benieuwd naar ben. Een echt favoriete designer heb ik niet want ik ken zoveel goeie mensen maar het werk van Lisa Konno vind ik heel tof. Zij doet ook mee aan de thematentoonstelling Must See die ik in het Zuiderzeemuseum heb samengesteld en die hopelijk snel open mag!

Depot Boijmans Van Beuningen – DE BOUW < Performance > Bouwgrond

Kijk mee naar dit bijzondere project. Het neemt je mee terug neemt naar het begin, naar toen het depot nog bouwgrond was.

Depot Boijmans Van Beuningen maakt bij veel Rotterdammers iets los. Verbazing en nieuwsgierigheid, maar ook trots en inspiratie. Rotterdamse Poëet M. schreef de tekst ‘Bouwgrond’, muzikant Winterdagen maakte de muziek en filmmaker Ruben Hamelink maakt een gelijknamige film als een visuele verrijking bij het muziekstuk. Hij werkte hierin samen met Conny Janssen Danst. Deze performance kent verschillende verschijningsmogelijkheden. De film, het muziekstuk en muziek en dans.

Rotterdam Art Week 2021

Rotterdam Art Week 2021 | 1 – 4 July

Due to the extension of lockdown, the Rotterdam Art Week is being postponed until the summer and will now be held from 30 June to 4 July 2021. Art Rotterdam will then too be the heart of this festival dedicated to art, design and architecture enthusiasts. This summer, the city’s art climate will be strengthened and revived with special openings, exhibitions in museums and art institutions, lectures, guided tours, debates, pop-up shows and various fairs.

Rotterdam Art Week 2021

Rotterdam Art Week 2021 | 1 – 4 juli

De Rotterdam Art Week, inmiddels uitgegroeid tot een must voor kunst-, design- en architectuurliefhebbers, vindt dit jaar plaats in de zomer. Art Rotterdam vormt wederom de spil van de Art Week en door de krachten te bundelen is een mooi programma samengesteld. Zo zijn er speciale openingen van tentoonstellingen in musea en kunstinstellingen, pop-up shows, beurzen, speciaal uitgezette culturele wandelingen en open ateliers die stuk voor stuk het kunstklimaat in de stad versterken en verlevendigen. Het complete programma en de corona-maatregelen per locatie lees je hier.

Depot Boijmans Van Beuningen; the pride of cultural Rotterdam

Not yet to be visited during the upcoming Rotterdam Art Week; the Depot will not open its doors to the public until the autumn of 2021. You can read the ins & outs, facts and backgrounds here.

Depot Boijmans Van Beuningen is the first depot in the world that offers access to a complete collection. The dynamics of the depot are different from those of the museum: no exhibitions are held here, but you can – independently or with a guide – browse through 151,000 works of art. You can also take a look at, for example, conservation and restoration.

Objects are packed, hanging from a scaffold or displayed in a cupboard or displayed in one of the thirteen gigantic glass floating showcases in the atrium. Prints, drawings and photos are kept closed. Visitors can submit requests to view works from these collections. The film and video collection can be consulted in special viewing booths.

Restaurant and roof forest at a height of 35 meters
In the depot, designed by Winy Maas, co-founder of the architectural firm MVRDV, you don’t just get a look behind the scenes of a museum. In addition to the various areas for storage and care, the depot has a restaurant at a height of 35 meters and a rooftop forest, which has recently been awarded a Rooftop Award.

Sustainable depot
In the depot, works are preserved and displayed according to their climatic requirements, rather than based on art movement or era. There are five different climate zones, suited to works of art produced with different materials: metal, plastic, organic/inorganic, black-and-white and colour photography. The eye-catcher of the design is the atrium with the intersecting stairs and the large glass showcases with works of art. The building has been designed to provide optimal conditions for the art while being as energy-efficient as possible. Sustainable materials are used as much as possible in the construction.

Commercial function depot
In addition to its role as the museum’s engine room, the depot will also have a commercial function. Part of the building can be rented as a storage space for art from private collectors, corporate collections or other museums, which in turn can open these spaces to the public.

Sjarel Ex and Ina Klaassen, directors Museum Boijmans Van Beuningen:

“This is a working building in which the most important consideration is what the building can do: to look after our collection while still being open to the public. Next year the entire collection of Boijmans Van Beuningen will once again be visible on one spot for the first time since 1935. We are convinced that making the collection accessible shows how much we care and how well we take care of it. This is something that the inhabitants of Rotterdam will be proud of; something that they want to see with their own eyes, because they partly own this enormous artistic treasure.”

A few more facts and figures:

• Depot 39.5 metres tall, with a roof terrace at a height of about 35 metres • Building’s diameter: 40 metres at its base expanding to 60 metres at the top, with 15,541 square metres of floor area • Façade: 6,609 square metres of glass, divided into 1,664 mirrors • 5 different climate zones • 4 professional restoration studios • Ground level and six floors for art storage – with a restaurant, roof garden and panoramic view on the 6th floor • Some 1,900 square metres of depot space for rent, intended for private collectors • Depot scheduled to open in the fall of 2021 • Depot opening hours: Tuesday – Sunday, 11:00 – 18:00 • Restaurant opening hours: Tuesday – Sunday, 11:00 – late (kitchen closes at 22:00)


Depot Journaal 1Download
Depot Journaal 2Download
Depot Journaal 3Download
Depot Journaal 4Download